Seite auswählen

Disclaimer en Copyright

Disclaimer
Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld ter vervanging van het advies van eigen arts of specialist of  informatie op of in een productverpakking of label.De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Hoewel wij bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht nemen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie compleet, actueel of accuraat is. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze website toegankelijk zijn.
Mocht u bestaande gezondheidsproblemen hebben dan adviseren we u eerst contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundige alvorens met de kuur te starten.

Copyright
Deze site, darmdetox.nl geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een computer, tablet of smartphone, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

© 2015 Vitamunda. Alle rechten voorbehouden.

© 2015 Darmdetox. Alle rechten voorbehouden.

Handelsnamen en beelmerken
DarmDetox is een handelsmerk van Vitamunda en mag niet worden gebruikt zonder toestemming.

E-mail disclaimer
Elk e-mailbericht dat is verzonden van een *@darmdetox.nl account, is vertrouwelijk en kan persoonlijk geadresseerd zijn en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit direct aan ons te melden en deze e-mail en eventuele bijlage (n) te verwijderen en deze e-mail als niet verzonden te beschouwen, zonder deze te kopiëren, door te sturen, openbaar te maken of te gebruiken op een enig andere manier. Vitamunda BV handelend onder de naam Darmdetox is niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking voortvloeiend uit de communicatie per e-mail of van gegevens of documenten die hieraan gerelateerd zijn.